Pamflet 11 mei 2018

                                                                                                                                                       

Brussel, 11 mei 2018

 

Beste collega’s,

 

U heeft inmiddels via verschillende kanalen kunnen vernemen dat de directie van De Lijn beslist heeft om de onderhandelingen met betrekking tot haar voorstel van reorganisatie DL 2020 te starten met ….1 vakbond.

Wij vinden dit alvast een bizarre maar vooral onbegrijpelijke keuze en dit om meerdere redenen:

1) aan de vooravond van een 4 daagse staking is een dergelijke beslissing niet van aard om de gemoederen te bedaren, wel integendeel,

2) de bezorgdheden van de werknemers die aangesloten zijn bij ACLVB en ACOD zijn blijkbaar voor de directie van ondergeschikt belang,

3) wij hebben NOOIT de dialoog vermeden maar hebben keer op keer aangegeven dat de onderhandelingen ten gronde slechts opgestart kunnen worden indien het voorstel van reorganisatie bijgestuurd wordt voor wat betreft exploitatie (teamcoaches, stelplaatswerking). Woensdag 9 mei ll hebben wij dit standpunt - voor zover als nodig - nogmaals aan de directie meegegeven.  

 4) met miskenning van 2 van de 3 representatieve organisaties is een sociale dialoog en duurzame verstandhouding verder weg dan ooit.

 

Wij hebben de voorzitter van het Paritair Comité uiteraard in kennis gesteld van deze zorgwekkende ontwikkeling. Wij houden u verder op de hoogte.

 

Met vriendelijke groeten.

 

Erik Quisthoudt                                                                                                                        Sectoraal verantwoordelijke ACLVB

Bijlagen:
BestandLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand pamflet 11052018.pdfpamflet 11052018.pdf11-05-2018 22:00

 

 

 

ACLVB Vlaams-Brabant

Beauduinstraat 33

3300 Tienen   

016/81.35.81

                                

Binnenkort

Geen activiteiten gevonden